Inštalácia kašovitého čerpadla

- 2021-07-07-

Pred inštaláciou kalové čerpadlo, kalové čerpadlo by malo byť správne, existuje veľa druhov kalového čerpadla, prenosové médium je iné, vyberte si aj iné kalové čerpadlo, kalové čerpadlo by sa malo vykonávať v súlade s prepravou kvapaliny, takže vyberte si správne čerpadlo na kalu, efektívne tak predĺžte využitie cyklu kalu, znížte množstvo údržby a zlepšite tak ekonomické výhody továrne.

Čerpadlo na kal z trosky by sa malo skontrolovať, keď je nainštalované:

(1) Vyrovnanie a vyrovnanie kalového čerpadla by malo byť v súlade s ustanoveniami technických dokumentov zariadenia;

(2) podľa charakteristík dopravného média kalového čerpadla v prípade potreby skontrolovať hlavné časti, tesnenie hriadeľa a materiál tesnení;

• Všetky potrubia spojené s telesom kalového čerpadla, inštaláciou potrubných tvaroviek a požiadavkami na čistenie potrubia mazacieho oleja by mali zodpovedať príslušným národným normám.

(4) Veľkosť, poloha a výška základu by mali zodpovedať konštrukčným požiadavkám. Kotviace skrutky musia byť správne a správne pripevnené v betónovom základe. V stroji by nemali chýbať časti, poškodené alebo skorodované.