Princíp práce ponorného štrkového čerpadla

- 2021-07-07-


PoPonorné čerpadlo na pieskový štrkje zapnuté, obežné koleso sa otáča vysokou rýchlosťou a kvapalina v ňom sa otáča s lopatkami. Pôsobením odstredivej sily odletí od obežného kolesa a vystrelí. Rýchlosť vstrekovanej kvapaliny do difúznej komory telesa čerpadla sa postupne spomaľuje a tlak sa postupne zvyšuje. Výstup, výstupné potrubie vyteká.
V tomto okamihu, v strede čepele, je kvapalina vrhaná okolo, aby vytvorila vákuovú nízkotlakovú zónu ani so vzduchom, ani s kvapalinou. Kvapalina v bazéne kvapaliny prúdi do čerpadla cez sacie potrubie pôsobením atmosférického tlaku na povrch bazéna a kvapalina je týmto spôsobom kontinuálna. Je nepretržite nasávaný z nádrže na kvapaliny a nepretržite vyteká z výtlačného potrubia.
Keď sa používa, celá jednotka je ponorená do vody, aby mohla pracovať a extrahovať spodnú vodu na povrch, ktorá sa používa na úžitkovú vodu, na banskú záchranu, na priemyselné chladenie, na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, na zdvíhanie morskej vody, na úpravu zaťaženia lode a možno ju tiež použiť pre krajinu fontány. Toto je princíp fungovaniaPonorné čerpadlo na pieskový štrk.