Aplikácia vertikálneho kalového čerpadla

- 2021-07-14-

Kalové čerpadlá sú rozdelené na vodorovné kalové čerpadlá,vertikálne kalové čerpadlá, ponorné kalové čerpadlá a ponorné kalové čerpadlá. Môžu prepravovať rôzne kvapaliny a sú široko používané v elektrárňach, naftách, závodoch na umývanie uhlia, chemických závodoch a v metalurgii, baniach atď.

Vertikálne čerpadlo na kašu

Tento článok predstavuje širokú škálu aplikáciíVertikálne čerpadlo na kašu

1. V elektrárňachVertikálne čerpadlo na kašusa používajú hlavne na odstraňovanie popola v elektrárňach, preto sa im hovorí aj čerpadlá na popol alebo čerpadlá na popolovú trosku. Elektráreň využíva na výrobu elektriny hlavne uhlie. Popol po spálení uhlia padá do násypky trosky pod pecou a preplachuje sa vodou do miestnosti s kalovým čerpadlom s jemným popolom oddeleným od zachytávača prachu. Potom je tu kalové čerpadlo, ktoré používa elektráreň. Toto sa nazýva čerpanie malty na dvor popola.

2. V ropných a chemických závodoch sa kalové čerpadlá používajú na prepravu tekutín a na vykonávanie chemických reakcií a niekedy sa používajú na úpravu teploty kvapaliny. Väčšina surovín v ropných a chemických závodoch je tekutá a suroviny na polotovary alebo hotové výrobky musia prejsť zložitou chemickou reakciou. Kalové čerpadlo hrá úlohu pri preprave kvapalných surovín a pri zabezpečovaní prietoku a tlaku potrebného na chemickú reakciu.

3. V metalurgickom a ťažobnom priemysle sa kalové čerpadlá používajú hlavne na odtok a čerpanie vody na umývanie rudy. Baňa sa používa hlavne na odvodnenie. V procese dávkovania a tavenia je potrebné na čistenie vody používať čerpadlo na kašu.

4. Vertikálne čerpadlo na kašusú široko používané v stavbe lodí, zásobovaní vodou a odtokom vody v mestách, papierňach, farmaceutických továrňach a iných priemyselných odvetviach a sú nevyhnutným dôležitým vybavením v strojárskom priemysle.